vien duong da hoa thien
 

Ngày 03 tháng 11 năm 2011, ông Lê Văn Giang _ Phó cục trưởng Cục An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm (thuộc Bộ Y Tế) đã cấp giấy Chứng Nhận Tiêu Chuẩn Sản Phẩm số: 12859/2011/YT-CNTC cho sản phẩm viên uống VIÊN DƯỠNG DA HOA THIÊN.

- Chứng Nhận Tiêu Chuẩn Cơ Sở số: 001/11-TCTP.

VIÊN DƯỠNG DA HOA THIÊN được chứng nhận là sản phẩm phù hợp với các quy định hiện hành về chất lượng, vệ sinh, an toàn thực phẩm và được phép lưu hành.

Ngày 24 tháng 04 năm 2012, ông Nguyễn Thanh Phong_Phó cục trưởng Cục An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm  (thuộc Bộ Y Tế đã Nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo VIÊN DƯỠNG DA HOA THIÊN Giấy Phép Quảng Cáo số: 458/2012/TNQC-ATTP.

Giấy Chứng Nhận Tiêu Chuẩn Sản Phẩm Viên Dưỡng Da Hoa Thiên

 

Giấy Phép Quảng Cáo Viên Dưỡng Da Hoa Thiên